Вече работи първата в България водородна зарядна станция

Вече виждаме навлизането на водородните технологии в реалния живот.

 

Вече виждаме навлизането на водородните технологии в реалния живот. Надявам се скоро да бъдат изградени зарядни станции за обслужване на водородни автомобили на територията на България. Това каза заместник-министърът на транспорта и съобщенията Димитър Недялков по време на откриването на първата в България и региона водородна зарядна станция. 

Произведеният на място водород постъпва директно във водородната зарядна станция, където се компресира до необходимото налягане за осъществяване на зареждането. Станцията разполага с два изхода с различно налягане, което позволява в рамките на минути да бъдат заредени леки, лекотоварни и товарни автомобили. 

Предимствата на водородните автомобили са, че те се зареждат бързо. Освен това те имат голям пробег, който не се влияе от климатичните условия. „Горивната клетка в процеса на преобразуване на водород и кислород в електричество отделя топлина. През лятото тя се изхвърля като на един конвенционален автомобил, но през зимата тази топлина се използва за загряване на купето“, обясни доц. Бурдин. Той допълни, че дори и в зимни условия този разход, който за лек автомобил е 1 кг за 100 км, не се повлиява много от климатичните условия.

Първата в България и региона зарядна станция за водородни електромобили е част от Полева лаборатория „Интегрирани енергийни системи“ на ЦК „ХИТМОБИЛ“. Проектът се осъществява от ЦК „ХИТМОБИЛ“, БАН и Института по електрохимия и енергийни системи „Евгени Будевски” към БАН. 

Съоръжението, изработено от австрийската фирма EDC-ANLAGENTECHNIK, дава възможност за зареждане при двете стандартни налягания за компресиран водород – 350 и 700 бара. Водородът може да постъпва в зарядната станция през два входа. Единият е свързан към електролизьор с капацитет 8,5 килограма на денонощие, който произвежда на място водород с възобновяема енергия от фотоволтаичния парк в полевата лаборатория. Произведеният по този начин водород е с много висока чистота, достатъчна за директно използване в транспортни средства. Чрез втория вход водородът може да постъпва от бутилкови групи, доставени от други източници, което позволява при необходимост да се постигне по-голям капацитет на зареждане на станцията. В съдовете за високо налягане на станцията могат да се съхраняват до 70 килограма компресиран водород, с който може да се осигури до 7000 километра пробег. Възможностите й за компресиране на водорода са от порядъка на 40-50 килограма на денонощие, което е достатъчно за ежедневно зареждане на 10-15 автомобила или на два автобуса.

 Източник: БТА

Травел Карс ЕООД ® 2024